Peste 200 de locuri libere pentru tinerii care vor să devină polițiști de frontieră, inclusiv la Oradea

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Carmen Dan, a anunţat la Oradea că au fost puse la dispoziţie 239 de locuri la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale MAI şi MApN.

Cererile-tip de înscriere se depun de către candidați la unitățile de recrutare astfel:
a) până la data de 24 mai 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' – Facultatea de Poliție de Frontieră și la instituțiile de învățământ MApN care pregătesc personal pentru MAI;

b) până la data de 15 noiembrie 2019 - pentru concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2020 la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră 'Avram Iancu' Oradea.

Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019, în timp ce concursul de la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 'Avram Iancu' Oradea se organizează în perioada 10 - 23 ianuarie 2020.
Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale);

- să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2019);

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

- să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

Mai multe informaţii despre angajări Poliţia de Frontieră 2019 pot fi găsite pe site-ul oficial al Poliţiei de Frontieră.

 

 

Adauga comentariu