Prefectura sare în ajutorul asociațiilor de proprietari care nu vor să semneze Protocolul de colaborare cu Primăria pentru întreținerea spațiilor verzi

Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan naște tot mai multe controverse.


Vreo 10 asociații de proprietari nu au dorit să semneze protocoalele de colaborare cu Primăria, cu toate că aceasta le-a notificat că le va amenda dacă nu vor face acest lucru.


”Noul regulament prevede obligativitatea încheierii de protocoale între asociațiile de proprietari și municipalitate privind întreținerea spațiilor verzi din cartierele de blocuri. În cazul neîncheierii protocoalelor, asociația de proprietari poate fi sancționată contravențional de către Poliția Locală cu o amendă cuprinsă între 2000 - 2500 lei. Durata protocoalelor va fi de 5 ani.” - se precizează pe pagina oficială a Primăriei.


Tocmai această ”șmecherie” a Primăriei, prin care a amenințat de fapt asociațiile de proprietari, este și temeiul în baza căruia a reacționat astăzi Prefectura, anunțând ca asociațiile nu pot fi obligate să semneze aceste protocoale, decât dacă și-au exprimat în scris și din proprie voință intenția de a semna protocolul de colaborare.

”Procedând la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situație în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Oradea, s-a apreciat că hotărârea în cauză poate întruni condițiile de legalitate numai în cazul în care articolul 39, lit l. va fi coroborat cu art. 31 alin. 3 din Regulament în sensul în care nu există o obligație în sarcina asociațiilor de proprietari în a prelua întreținerea spațiilor verzi. Neexistând o obligație în acest sens, asociațiile nu pot fi constrânse în a semna un protocol de preluare sub sancțiunea unor amenzi contravenționale.”


Mai mult decât atât, Prefectura anunță asociațiile de proprietari că dacă au semnat ”de nevoie” aceste protocoale, ele pot fi anulate.


”Având cunoștință de faptul că Primăria Oradea, contrar scopului și cadrului reglementat de HCL-ul în speță  a procedat la notificarea unor Asociații de proprietari care nu și-au exprimat  cererea de a prelua întreținerea spațiilor verzi, notificându-i cu privire la obligația semnării protocolului sub sancțiunea amenzii contravenționale prevăzute la art. 39 lit. l,
constatăm că dispozițiile Regulamentui se aplică disproporționat și în afara cadrului apreciat ca fiind legal în procedura de verificare a legalității.


De asemenea, în cazul în care mai există asociații de proprietari care se află în situația în care au fost notificați de Primăria Oradea cu privire la obligativitatea încheierii protocolului sub sancțiunea amenzii cu toate că nu și-au exprimat cerere scrisă intenția de a prelua întreținerea spațiilor verzi, le aducem la cunoștință faptul că protocolul încheiat prin vicierea consimțământului este anulabil.”


Prefectura mai anunță ca a solicitat oficial un punct de vedere din partea Primăriei, urmând ca în funcție de răspuns, sau în lipsa acestuia să dispună măsurile legale în vederea asigurării legalității.


Cu alte cuvinte, dacă Primăria nu renunță la obligarea asociațiilor de locatari să preia spațiile verzi, va acționa Regulamentul în contencios.

 


Adauga comentariu