Primăria face ordine în curtea asociațiilor de proprietari

Primăria Oradea a predat aproape 86 de hectare de spații către asociațiile de proprietari care au semnat protocul de întreținere a spațiilor verzi din cartierele cu blocuri.


Încheierea unui astfel de protocol este obligatoriu după adoptarea ”Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Oradea”, sub sancțiunea unei amenzi cuprinse între 2000 și 2500 de lei.


Din totalul de 841 de asociații, au mai rămas doar 19 care nu s-au conformat acestui regulament. Patru dintre acestea au refuzat din start să încheie protocolul, iar 15 mai au 10 zile la dispoziție să se pronunțe.


La elaborarea regulamentului Primăria a invocat că de-a lungul anilor  a amenajat mai multe spații de parcare, zone verzi, spații de joacă și agrement pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor și a conferi un aspect îngrijit cartierelor orașului. 


În același sens, Primăria Oradea a solicitat asociațiilor de proprietari să contribuie la îngrijirea spațiilor verzi aferente codomeniilor și la menținerea curățeniei acestora.


Conform „Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Oradea”, asociația de proprietari trebuie să execute în perioada aprilie – octombrie, respectiv în perioada 1 – 15 a fiecărei luni activitatea de cosit a ierbii de pe spațiul încredințat spre întreținere prin protocol. În acest sens, după data de 16 a fiecărei luni, Poliția Locală va efectua verificări privind realizarea acestei obligații de către fiecare asociație. Amenzile pentru asociațiile care nu își vor îndeplini această obligație sunt cuprinse între 1000 – 2500 lei.

Regulamentul cuprinde niște standarde clare privind întreținerea suprafețelor, respectiv standarde de gazon, ceea ce presupune 6 cosiri pe an, câte una pe lună în intervalul aprilie-octombrie, în primele două săptămâni ale lunii.

De asemenea, regulamentul stabilește și explică modul în care sunt întreținute spațiile de la limita terenurilor agricole până la șanțul drumurilor la intrările în oraș, această prevedere fiind coroborată cu legislația privind combaterea ambroziei, în așa fel încât aceste spații și orice teren agricol necultivat să fie tuns de două ori pe an, în luna mai și în luna august.

 


Adauga comentariu